top of page

Historia Domu Kultury "Rakowiec"

 

W latach 1933-1938 na terenach zakupionych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową przy ulicy Pruszkowskiej i Wiślickiej w Warszawie powstaje "Osiedle Rakowiec" - modernistyczny zespół 6 budynków mieszkaniowych i 1 Społecznego Domu, póżniej nazwanego Społecznym Domem Kultury. Społeczny Dom Kultury (SDK) szybko zaczyna koncentrować kulturalne i społeczne życie mieszkańców Osiedla Rakowiec oraz bliższych i dalszych okolic.

Już przed wojną działały tu instytucje oświatowe i opiekuńcze, poradnie wychowawcze, kluby hobbystyczne, artystyczne i literackie. Funkcjonował żłobek, przedszkole, lecznica, pralnia, suszarnia, magiel, łaźnia. Działała tu też biblioteka i czytelnia gdzie odbywały się odczyty i wykłady, a w sali widowiskowej organizowano koncerty i wystawy. Dla dzieci i młodzieży organizowano kolonie, zabawy choinkowe, działały kluby hobbystyczne literackie i artystyczne.
Po II wojnie światowej w odbudowanym i przebudowanym budynku kontynuowano działalność. W powiększonej sali widowiskowej w każdą środę tzw. Kino Objazdowe prezentowało filmy. Bilet wstępu kosztował 4 zł. 
Tu organizowane były festyny, konkursy, zawody modeli latających i pływających, zawody sportowe, mecze. 
Wspólnym celem tych instytucji była integracja mieszkańców WSM bez względu na ich pozycję społeczną.


Z biegiem lat, w związku z ogólnym rozwojem usług z Domu Społecznego stopniowo zniknęły pralnia, suszarnia, magiel. Zniknęło też przedszkole. Wolne powierzchnie przejmował rozrastający się, należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Społeczny Dom Kultury (SDK), poszerzając swoją ofertę.  W latach późniejszych Spółdzielnia nawiązała także współpracę z Ośrodkiem Kultury Ochoty OKO, a SDK zmienił nazwę na Dom Kultury Rakowiec.


Obecna działalność Domu Kultury "Rakowiec" nawiązuje do tej tradycji.  

Zgodnie ze statutem Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" prowadzi samodzielną działalność społeczno-kulturalną w należącej do niej historycznej siedzibie Domu Społecznego - w Domu Kultury "Rakowiec" przy ulicy Wiślickiej 8

Zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez  Dom Kultury "Rakowiec". 

 

Zajęcia przewidziane są dla wszystkich grup wiekowych

 • Koło brydżowe

 • Koło szachowe

 • Zajęcia plastyczne dla dzieci

 • Zajęcia plastyczne dla dorosłych

 • Nauka gry na instrumentach muzycznych

 • Zajęcia gimnastyczne i gimnastyka korekcyjna

 • Zajęcia taneczne

 • Zajęcia teatralne

 • Nauka języków obcych

 • ZUMBA

 • Klub Seniora - Zespół wokalny MIRAŻ, zajęcia literackie "Sowy Bajkowej", zajęcia plastyczne, cykliczne spotkania i wieczory autorskie z dziedziny kultury, historii, turystyki. Wycieczki do teatrów, muzeów, kin. Warsztaty 

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - OMEGA


W Domu Kultury Rakowiec spotykają się: 

Związek Kombatantów RP Koło Rejonowe Ochota-Rakowiec 
Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota, 
Koło Więźniów Obozów Koncentracyjnych Dachau i Natzweiler 
Stowarzyszenie Mieszkańców Rakowca

 

bottom of page