top of page
ModernJazz-profil092023.png

 

MODERN JAZZ

Na zajęciach modern jazz pracujemy nad koordynacją, muzykalnością, znajomością podstawowych ćwiczeń technicznych, wyrazem scenicznym i pogłębianiem świadomości ciała. Lekcja tańca składa się z rozgrzewki zawierającej ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, ćwiczeń technicznych i przestrzennych – skoki, obroty, kombinacje wybranych elementów, oraz nauki układów choreograficznych. Efekty pracy wystawiamy na scenie na koniec każdego semestru podczas Gali Tanecznej Profil Dance.

Modern jazz to styl oparty na technice tańca klasycznego, jazzowego i współczesnego. Jego elementami charakterystycznymi są: kontrakcja, reliese, arch, kerf, floorwork, organic movement, extension, rytmiczna izolacja, kontrast dynamiki i miękkości ruchu.


Terminy zajęć grup Profil Dance:

PROFIL PRO
zespół turniejowy
Wiek: 14+ lat
Poziom: zaawansowany
Termin: poniedziałki 19:00-20:30

PROFIL PRO
grupa turniejowa
Wiek: 14+ lat
Poziom: za
awansowany
Termin: poniedziałki 18:00-19:30

PROFIL PRO+
Poziom: zaawansowany
Wiek: 9 – 13 lat
Poziom: średniozaawansowany
Termin: środa 18:30 – 19:30 i czwartek 16:30 – 18:00

Instruktorzy: Wiktoria Sobocińska, Ewa Konecka

bottom of page